ACORD PRIVIND TERMENII

Acești termeni de utilizare constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între utilizator, persoană fizică sau juridică (”utilizator”) și Enigma Trading 2000 S.R.L. (”Companie”, ”Enigma”, ” Epack”, ”noi”), privind accesul și utilizarea site-ului https://epack.ro și a altor forme media, site-uri pe mobil sau aplicații pentru mobil aflate în relație cu acesta (definite ca “Site-ul”). Utilizatorul este de acord ca accesând Site-ul să citească, înțeleagă și să respecte acești Termeni de Utilizare. DACĂ UTILIZATORUL NU ESTE DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE, ATUNCI ACESTUIA ÎI ESTE INTERZISĂ UTILIZAREA SITE-ULUI ȘI TREBUIE SĂ ÎNCETEZE IMEDIAT UTILIZAREA ACESTUIA.

Termeni și condiții suplimentare sau documente care ar putea fi publicate pe Site din când în când, sunt incorporate în mod expres aici prin referință. Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să aducem modificări sau schimbări acestor Termeni de Utilizare în orice moment și pentru orice motiv. Vă vom atenționa în legătură cu orice schimbare prin actualizarea datei ”Ultima actualizare” a acestor Termeni de Utilizare. Este responsabilitatea utilizatorului să verifice acești Termeni de Utilizare pentru a rămâne informat în legătură cu eventuale actualizări.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, Site-ul este proprietatea Enigma Trading 2000 S.R.L. toate codurile sursă , bazele de date, software-ul, design-ul sitului, fișierele video, audio, textele, fotografiile și orice alte materiale grafice de pe Site (definite colectiv “Conținutul”) și mărcile comerciale, siglele (definite colectiv “Mărcile”) sunt deținute sau controlate de noi sau licențiate către noi și sunt protejate prin legile privind drepturile de autor și mărcile comerciale. Cu excepția celor prevăzute în mod expres în acești Termeni de utilizare, nici o parte a Site-ului, Conținutul, sau Mărcile nu pot fi copiate, reproduse, agregate, republicate, actualizate, afișate public, criptate, transmise, distribuite, vândute, licențiate sau exploatate în orice scop comercial, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă.

Cu condiția ca utilizatorul să fie eligibil pentru accesarea Site-ului, acestuia i se acordă o licență limitată pentru accesarea și utilizarea Site-ului și pentru a descărca sau tipări o copie a oricărei porțiuni a Conținutului pentru care utilizatorul a obținut în mod corespunzător acces exclusiv pentru uz personal, necomercial. Ne rezervăm toate drepturile care nu s-au acordat utilizatorului în mod explicit în Site, în Conținut și în Mărci.

UTILIZATORUL

Prin utilizarea Site-ului utilizatorul reprezintă și garantează că: (1) utilizatorul are capacitatea legală și este de acord să respecte acești Termeni de Utilizare; (2) utilizatorul nu este minor în jurisdicția în care locuiește sau dacă este minor, acesta a primit permisiunea unui părinte pentru a utiliza Site-ul; (3) utilizatorul nu va accesa Site-ul prin mijloace automate sau non-umane; (4) utilizatorul nu va utiliza Site-ul pentru orice scop ilegal sau neautorizat; (5) utilizarea Site-ului nu va încălca nici o lege sau reglementare aplicabilă.
În cazul în care utilizatorul oferă orice informație neadevărată, inexactă, neactualizată sau incompletă, avem dreptul de a suspenda sau întrerupe accesul la contul utilizatorului în cauză și să refuzăm orice utilizare actuală sau viitoare a Site-ului (sau a oricărei porțiuni a acestuia).

ACTIVITĂȚI INTERZISE

Utilizatorul nu trebuie să acceseze și utilizeze Site-ul cu alte scopuri decât cel pentru care noi facem Site-ul disponibil. Site-ul nu trebuie utilizat în conexiune cu activități comerciale exceptându-le pe acelea aprobate de noi.

Ca utilizator al Site-ului, acesta este de acord:

Să nu ocolească, dezactiveze sau să interacționeze în alte moduri cu caracteristicile legate de securitatea Site-ului, incluzând caracteristici care împiedică sau restricționează utilizarea sau copierea Conținutului sau care impun limitări privind utilizarea Site-ului și/sau a Conținutului acestuia.

Sa nu înșele, fraudeze, sau să ne inducă în eroare pe noi și alți utilizatori, în special în orice încercare de a afla informații sensibile despre cont, cum ar fi parolele utilizatorilor.
Să nu folosească necorespunzător serviciile de asistență și să nu trimită rapoarte false de abuz sau proastă administrare.
Să nu se angajeze în utilizarea automată a sistemului, folosind script-uri pentru trimiterea automata de mesaje sau comentarii, sau să utilizeze orice alte unelte de extragere a informațiilor.
Să nu influențeze sau să creeze o povară nejustificată pe Site sau pe rețelele sau serviciile conectate la Site.
Să nu încerce să joace rolul altui utilizator sau al altei persoane și să nu utilizeze numele de utilizator al altui utilizator.
Să nu folosească orice informație obținută de pe Site pentru a hărțui, abuza sau prejudicia altă persoană.
Să nu utilizeze Site-ul ca parte a unui efort de a concura cu noi sau de a utiliza în alt mod Site-ul și/sau Conținutul pentru orice activitate generatoare de venituri sau alte activități comerciale.
Să nu descifreze, decompileze, deazambleze software-ul ce face parte din acest Site.
Să nu încerce să ocolească măsurile Site-ului menite să prevină sau să limiteze accesul la Site sau la orice altă parte a Site-ului.
Să nu hărțuiască, deranjeze, intimideze sau să intimideze angajații sau agenții noștri implicați în furnizarea către utilizator a oricărei părți a Site-ului.
Să nu șteargă notificările privind dreptul de autor sau alte drepturi de proprietate din Conținut. Să nu copieze sau adapteze Site’s software, incluzând, dar fără a se limita la Flash, PHP, HTML, JavaScript sau alte coduri.
Să nu ne denigreze, păteze sau prejudicieze, pe noi sau Site-ul nostru.
Să nu utilizeze Site-ul într-o manieră incompatibilă cu orice legi sau reglementări aplicabile.


TRIMITERI

Utilizatorul a luat la cunoștință și este de acord ca orice întrebări, comentarii, sugestii, idei, păreri sau alte informații legate de Site (“Trimiteri”) furnizate de către utilizator către noi, nu sunt confidențiale și vor deveni proprietatea noastră unică. Noi vom deține drepturi exclusive, incluzând toate drepturile de proprietate intelectuală și vom avea dreptul la utilizarea și difuzarea nerestricționată a acestor Trimiteri în orice scop legal, comercial sau de altă natură, fără nici o confirmare sau despăgubire pentru utilizator. Prin prezenta, utilizatorul renunță la toate drepturile morale la astfel de Trimiteri și garantează orice Trimiteri furnizate sunt originale sau că deține dreptul de a le trimite.

ALTE SITE-URI ȘI CONȚINUT

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri („Alte Site-uri”), articole, fotografii, text, grafică, imagini, desene grafice, muzică, sunet, video, informații, aplicații, software sau alte conținuturi și elemente care aparțin unor părți terțe („Alt Conținut”). Aceste alte site-uri și alt conținut nu sunt monitorizate sau verificate de către noi pentru acuratețe, adecvare, deplinătate și nu suntem responsabili pentru Site-urile Părților Terțe accesate prin Site sau orice alt conținut publicat pe, disponibil prin sau instalat de pe Site, incluzând conținut, acuratețe, caracter ofensator, opinii, fiabilitate, practici de confidențialitate sau alte politici ale Site-urilor Părților Terțe sau altui conținut.

ADMINISTRAREA SITE-ULUI

Ne rezervăm dreptul, dar nu și obligația: (1) să monitorizăm Site-ul pentru încălcări ai acestor Termeni de Utilizare; (2) să luăm măsurile legale adecvate împotriva oricărei persoane care, la discreția noastră, încalcă legea sau acești Termeni de Utilizare, incluzând, fără limitare, raportarea acestui utilizator către autoritățile care aplică legea; (3) la discreția noastră și fără limitare, refuzăm, restricționăm accesul, limităm disponibilitatea sau dezactivăm (în măsura posibilului din punct de vedere tehnologic) oricare dintre Contribuțiile utilizatorului sau orice parte a acestora; (4) la discreția noastră și fără limitare, înștiințare sau răspundere să elimine de pe Site sau să dezactiveze în alt mod toate fișierele și conținutul cu dimensiuni excesive care sunt în vreun fel împovărătoare pentru sistemele noastre; (5) administrarea Site-ului se realizează într-o manieră menită să protejeze drepturile și proprietatea și să faciliteze o bună funcționare a Site-ului.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ne pasă de confidențialitatea și securitatea datelor. Rugăm utilizatorii să revizuiască Politica de Confidențialitate: https://epack.ro/ro/content/2-politica-de-confidentialitate. Utilizând Site-ul, utilizatorul este de acord să respecte Politica de Confidențialitate inclusă în Termenii de Utilizare. Rugăm utilizatorul să rețină că Site-ul este găzduit în Uniunea Europeană. În cazul în care utilizatorul accesează Site-ul din afara Uniunii Europene, prin continuarea utilizării Site-ului, utilizatorul își transferă datele către Uniunea Europeană și este de acord în mod expres să își transfere și să își proceseze datele în Uniunea Europeană.

TERMENI ȘI ÎNCHEIERE

Acești Termeni de Utilizare rămân în vigoare și au efect în timp ce utilizatorul folosește Site-ul. FĂRĂ A LIMITA ORICE ALTĂ FURNIZARE A ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE, NE REZERVĂM DREPTUL, LA DISCREȚIA NOASTRĂ ȘI FĂRĂ NOTIFICARE SAU RĂSPUNDERE, SĂ INTERZICEM ACCESUL ȘI UTILIZAREA SITE-ULUI (INCLUZÂND BLOCAREA ANUMITOR ADRESE IP) ORICĂREI PERSOANE PENTRU ORICE MOTIV SAU FĂRĂ MOTIV, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE PENTRU ÎNCĂLCAREA UNOR GARANȚII SAU ACORDURI CUPRINSE ÎN ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE SAU ÎN ORICE LEGISLAȚIE SAU REGLEMENTARE APLICABILĂ. NOI PUTEM ÎNCETA UTILIZAREA SAU PARTICIPAREA LA SITE A UTILIZATORULUI SAU PUTEM ȘTERGE ORICE CONȚINUT SAU INFORMAȚII CARE AU FOST POSTATE DE CĂTRE UTILIZATOR, FĂRĂ AVERTIZARE ȘI LA DISCREȚIA NOASTRĂ.

În cazul în care încetăm sau suspendăm contul utilizatorului pentru orice motiv, acestuia i se interzice înregistrarea și crearea unui nou cont sub numele utilizatorului, sub un nume fals sau împrumutat sau sub numele unei părți terțe, chiar dacă utilizatorul ar putea acționa în numele terților. Pe lângă încetarea sau suspendarea contului utilizatorului, ne rezervăm dreptul de a lua măsuri legale adecvate, incluzând fără limitare, urmărirea căilor de atac civile sau penale.

MODIFICĂRI ȘI ÎNTRERUPERI

Ne rezervăm dreptul să schimbăm, modificăm sau să înlăturăm conținuturi de pe Site oricând și pentru orice motiv la discreția noastră și fără notificare. În orice caz, nu avem nici o obligație să actualizăm orice informație de pe Site-ul nostru. De asemenea, ne rezervăm dreptul să modificăm sau să întrerupem Site-ul sau o parte a acestuia oricând și fără notificare. Nu vom fi răspunzători față de utilizator sau terți în legătură cu orice modificare, modificare a prețului, suspendarea sau întreruperea Site-ului.

Nu putem garanta că Site-ul va fi disponibil în orice moment. Este posibil să experimentăm probleme hardware, software sau alte probleme sau să efectuăm întreținerea Site-ului, rezultând întreruperi, întârzieri sau erori. Ne rezervăm dreptul să schimbăm, revizuim, actualizăm, suspendăm, întrerupem sau să modificăm în alt mod Site-ul oricând și pentru orice motiv fără a notifica utilizatorul. Utilizatorul este de acord că nu avem nici-o răspundere pentru orice pierdere, daune sau inconveniente cauzate de incapacitatea utilizatorului de a accesa sau utiliza Site-ul în timpul oricărei perioade de nefuncționare sau întrerupere a Site-ului. Nimic din acești Termeni de Utilizare nu va fi interpretat ca obligându-ne să menținem și să susținem Site-ul sau să furnizăm corecții, actualizări sau versiuni în legătură cu acesta. Acești Termeni de Utilizare și folosirea utilizatorului a Site-ului sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legile din România aplicabile acordurilor efectuate și care urmează a fi efectuate în întregime în România.

SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Orice acțiune juridică, indiferent de natură, adusă de utilizator sau de noi (colectiv, ”Părțile” și individual, ”Parte”) vor fi demarate și urmărite în instanțele de judecată din România.

CORECȚII

Pot exista informații pe acest Site care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni, inclusiv descrieri, prețuri, disponibilitate și diverse alte informații. Ne rezervăm dreptul să corectăm orice erori, inexactități sau omisiuni și să schimbăm sau actualizăm informațiile oricând și fără notificare prealabilă.ACEST SITE ESTE FURNIZAT “AȘA CUM ESTE” FĂRĂ NICI O ALTĂ GARANȚIE. UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CĂ FOLOSIREA SITE-ULUI ȘI SERVICIILOR NOASTRE SE FAC PE RISCUL ACESTUIA. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, NU OFERIM GARANȚII EXPLICITE SAU IMPLICITE, ÎN LEGĂTURĂ CU SITE-UL ȘI CU UTILIZAREA ACESTUIA, INCLUZÂND FĂRĂ LIMITARE, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ADECVATE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NE-ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR. NU DĂM NICI O GARANȚIE SAU REPREZENTARE PRIVIND ACURATEȚEA SAU COMPLETITUDINEA CONȚINUTULUI SITE-ULUI SAU A CONȚINUTULUI ORICĂROR ALTOR SITE-URI LEGATE DE SITE ȘI NU NE ASUMĂM NICI O RĂSPUNDERE SAU RESPONSABILITATE PENTRU (1) ORICE ERORI, GREȘELI SAU INEXACTITĂȚI ALE CONȚINUTULUI SAU MATERIALELOR, (2) ORICE PIERDERI PERSONALE SAU DAUNE DE PROPRIETATE DE ORICE NATURĂ, REZULTATE ÎN URMA ACCESĂRII ȘI FOLOSIRII SITE-ULUI, (3) ORICE ACCES NEAUTORIZAT SAU UTILIZARE A SERVERELOR SECURIZATE ȘI/SAU ORICĂROR ȘI TUTUROR INFORMAȚIILOR PERSONALE ȘI/SAU FINANCIARE STOCATE PE ACESTEA, (4) ORICE ÎNTRERUPERE SAU ÎNCETARE A TRANSMISIEI CĂTRE ȘI DE LA SITE, (5) ORICE ERORI, VIRUȘI, CAI TROIENI SAU ALTELE ASEMĂNĂTOARE CE POT FI TRANSMISE CĂTRE SAU PRIN SITE DE CĂTRE ORICE TERȚĂ PARTE, (6) ORICE ERORI SAU OMISIUNI ALE CONȚINUTULUI SAU MATERIALELOR SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL APĂRUTE CA REZULTAT AL UTILIZĂRII ORICĂRUI CONȚINUT PUBLICAT, TRIMIS SAU PUS LA DISPOZIȚIE ÎN ALT MOD PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. NU GARANTĂM, APROBĂM ȘI NU NE ASUMĂM RESPONSABILITATEA PENTRU ORICE PRODUS SAU SERVICIU PROMOVAT SAU OFERIT DE CĂTRE PĂRȚI TERȚE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, ORICĂRUI SITE CĂTRE CARE FACEM TRIMITERE SAU PENTRU ORICE SITE SAU APLICAȚIE PENTRU TELEFONUL MOBIL RECOMANDATE PRIN BANNERE SAU ALTE RECLAME ȘI NU VOM FI PARTE ȘI NU VOM FI RESPONSABILI ÎN NICIUN FEL PENTRU MONITORIZAREA ORICĂREI TRANZACȚII EFECTUATE ÎNTRE UTILIZATOR ȘI PĂRȚI TERȚE CARE FURNIZEAZĂ PRODUSE SAU SERVICII. ÎN CAZUL ACHIZIȚIONĂRII DE PRODUSE ȘI SERVICII PRIN INTERMEDIUL ORICĂRUI CANAL, UTILIZATORUL TREBUIE SĂ DEA DOVADĂ DE CEA MAI BUNĂ JUDECATĂ ȘI SĂ ACȚIONEZE CU ATENȚIE.
LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN NICI O CIRCUMSTANȚĂ, NOI, DIRECTORII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII NOȘTRI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI DE ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, DERIVATE, EXEMPLARE, INCIDENTALE, SPECIALE SAU PUNITIVE ALE UTILIZATORULUI SAU ALE PĂRȚILOR TERȚE, INCLUZÂND PIERDERI DE PROFIT, VENITURI PIERDUTE, PIERDERI DE DATE SAU ALE DAUNE APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII SITE-ULUI, CHIAR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE AM FOST ANUNȚAȚI DE ACESTE POSIBILE DAUNE.

DESPĂGUBIRI

Utilizatorul este de acord să apere, despăgubească și să ne mențină nevinovăția, incluzând filialele noastre, afiliați și toți ofițerii noștri, agenți, parteneri și angajați, de la și împotriva oricărei pierderi, daune, răspundere sau cerere, incluzând onorariile și cheltuieli rezonabile ale avocaților, efectuate de orice terță parte din cauza sau care decurg din (1) utilizarea Site-ului; (2) încălcarea acestor Termeni de Utilizare; (3) orice încălcare a reprezentărilor și garanțiilor utilizatorului prezentate în acești Termeni de Utilizare; (4) încălcare drepturilor unei părți terțe, incluzând, dar fără a se limita la drepturile de proprietate intelectuală; (5) orice act vizibil vătămător față de oricare alt utilizator al Site-ului cu care utilizatorul în cauză s-a conectat prin intermediul Site-ului. În ciuda celor de mai sus, ne rezervăm dreptul, pe cheltuiala utilizatorului, să vă asumăm apărarea exclusivă și controlul oricărei probleme pentru care sunteți obligați să ne despăgubiți, iar utilizatorul este de acord să coopereze, pe cheltuiala acestuia, cu apărarea nostră. Vom depune eforturi rezonabile pentru a notifica utilizatorul în legătură cu orice astfel de cerere, acțiune sau procedură care face obiectul acestei despăgubiri după ce a luat la cunoștință de aceasta.

DATELE UTILIZATORULUI

Vom păstra anumite date pe care utilizatorul le transmite Site-ului cu scopul de a gestiona performanța Site-ului, precum și date referitoare la folosirea Site-ului de către utilizator. Deși efectuăm periodic copii de siguranță ale datelor, utilizatorul este singurul responsabil pentru toate datele pe care le transmite sau sau care se referă la orice activitate pe care a efectuat-o utilizând Site-ul. Utilizatorul este de acord că nu vom avea nici o responsabilitate față de acesta pentru orice pierdere sau corupere a unor astfel de date și renunță la orice drept de acțiune împotriva noastră care decurge din orice pierdere sau corupere a acestor date.

COMUNICAȚII, TRANZACȚII ȘI SEMNĂTURI ELECTRONICE

Vizitarea Site-ului, trimiterea email-urilor și completarea formularelor online, constituie comunicări electronice. Utilizatorul este de acord să primească comunicări electronice și este de acord ca toate înțelegerile, notificările, divulgările și alte comunicări furnizate electronic prin intermediul email-ului sau pe Site, satisfac cerințele legale. PRIN PREZENTA, UTILIZATORUL ESTE DE ACORD CU UTILIZAREA SEMNĂTURILOR, CONTRACTELOR, COMENZILOR ȘI CU ALTE ÎNREGISTRĂRI ELECTRONICE ȘI DE ASEMENEA, ESTE DE ACORD CU LIVRAREA ELECTRONICĂ A NOTIFICĂRILOR, POLITICILOR ȘI ÎNREGISTRĂRILOR DE TRANZACȚII INIȚIATE SAU FINALIZATE DE NOI SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI. Prin prezenta, utilizatorul renunță la orice drepturi sau cerințe în conformitate cu orice statut, reguli, ordonanțe sau alte legi din orice jurisdicție care necesită o semnătură originală sau livrarea și păstrarea înregistrărilor neelectronice sau a plăților.

DIVERSE

Acești Termeni de Utilizare și alte politici sau reguli de operare postate de către noi pe Site sau în legătură cu Site-ul, constituie întregul acord și întreaga înțelegere dintre noi și utilizator. Eșecul nostru de a exercita sau de a aplica orice drept sau prevedere a acestor Termeni de Utilizare nu va acționa ca o renunțare la acest drept sau prevedere. Acești Termeni de Utilizare funcționează în cea mai mare măsură permisă de lege. Putem aloca oricând oricare sau toate drepturile și obligațiile noastre altora. Nu vom fi răspunzători sau responsabili pentru orice pierdere, daună, întârziere sau incapacitate de a acționa cauzată de orice situație care depășește controlul nostru rezonabil. În cazul în care orice prevedere sau parte a unei prevederi a acestor Termeni de Utilizare este considerată ilegală, nulă sau inaplicabilă, acea prevedere sau parte a unei prevederi este considerată separabilă de acești Termeni de Utilizare și nu afectează validitatea și aplicabilitatea oricăror prevederi rămase. Nu există niciun fel de parteneriat, angajare sau relație create între noi și utilizator ca rezultat al acestor Termeni de Utilizare sau ca urmare a utilizării Site-ului. Utilizatorul este de acord că acești Termeni de Utilizare nu vor fi interpretați împotriva noastră în virtutea faptului că au fost redactați de către noi. Prin prezenta, utilizatorul renunță la toate apărările pe care le poate avea în baza formularului electronic al acestor Termeni de Utilizare și a lipsei semnării de către părțile în cauză pentru a executa acești Termeni de Utilizare.

CONTACTEAZĂ-NE

Pentru a rezolva o plângere referitoare la Site sau pentru a primi alte informații cu privire la utilizarea Site-ului, va rugăm să ne contactați utilizând formularul de contact.

Enigma Trading 2000 S.R.L.